ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

           1.1. Відкрите акціонерне товариство "Дубенський завод гумово-технічних виробів" (надалі - Товариство) засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Рівненській області від 19 червня 1995 року №439 шляхом перетворення орендного підприємства "Дубенський завод гумово-технічних виробів" у відкрите акціонерне товариство "Дубенський завод ГТВ" відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року №699/94, а також шляхом об'єднання на добровільних засадах своїх грошових та майнових сертифікатів в процесі приватизації громадянами України.

1.2. На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 14.05. 2010 року) Відкрите акціонерне товариство "Дубенський завод гумово-технічних виробів" перейменовується у Публічне акціонерне товариство "Дубенський завод гумово-технічних виробів" у відповідності до вимог Закону України ”Про  акціонерні  товариства”. 

1.3. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Дубенський завод гумово-технічних виробів";

1.4. Скорочене найменування – ПАТ "Дубенський завод ГТВ";

1.5. Місцезнаходження Товариства: 35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 69