Повідомлення про скликання зборів 2012 рік

Повідомлення про скликання зборів 2013 рік

Повідомлення про скликання зборів 2014 рік

Повідомлення про скликання зборів 2015 рік

Повідомлення про скликання зборів 2015 рік (з уточненнями)

Повідомлення про скликання зборів 2015 рік

Повідомлення про скликання зборів 2016 рік

Повідомлення про скликання зборів 2017 рік

Повідомлення про зміну посадових осіб

Відомості про одержання кредиту

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про зміну посадових осіб емітента

Повідомлення про зміну посадових осіб

Повідомлення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про зміну типу товариства

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 ЗУ "Про акціонерні товариства"

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій